Teenagers Story!


100% Copyright by Gadis Tanpa Nama
Powered by Blogger.
I Should Choose


i should choose biology, physics or kerjaya. i'm confuse. i don't know what should i choose.

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Para pelajar sem 5, berikut merupakan penamaan bagi kumpulan Sem 5 AS120 :
Bagi aliran akademik, kumpulan Biologi terdiri daripada :
A1,A2, B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2, F1 dan F2.
Bagi aliran akademik, kumpulan Fizik terdiri daripada :
G1,G2,H1 dan H2.
Bagi aliran kerjaya, kumpulan terdiri daripada :
I1,I2,J1 dan J2.
Bagi pilihan pakej dalam laluan kerjaya :
1. Pelajar yang berminat mengambil pakej 5 (teknologi makanan), pelajar perlu berdaftar di bawah kumpulan I2 sahaja.
2. Pelajar yang berminat mengambil pakej 1 (am), pelajar perlu berdaftar di bawah kumpulanJ1.
3. Pelajar yang berminat mengambil pakej 8 dll. (Pengurusan Perniagaan dll), pelajar perlu berdaftar di bawah kumpulan J2.
Sekian, terima kasih.


Older Post | Newer Post